Close | 關閉

 

IDTA Trophy 2016 Dance Competition
Age 11-12
Solo Standard Tango & Waltz, Standard Waltz & TangoFirstChan Hiu Shuen陳曉璇1C
Latin SambaSecondChan Hiu Shuen陳曉璇1C
53rd Schools Dance Festival
Jazz & Street Dance
Overall1st Runner-Up  
Team A - The Will to Win
Honour Award
Choreography AwardMak Hei Yau麥希柔1B
 Yu Lok Sze Nikki余樂思1C
 Ma Tsz Wan馬子韞2A
 Chan Ying Stephanie陳 盈2B
 Loi Wai Yiu呂慧瑤2B
 Li Chin Lok李芊樂3A
 Liu Ashley Qinting劉沁婷3C
 Yau Hoi Lam Haley邱鎧霖3C
 Chow Tsz Kei周芷琦4A
 Chung Kit Yin鍾潔言4E
 Chow Lai Kiu周麗翹5C
 Ho Wai Wah Vera何惠華5C
 Kitchell Katrina柯文欣5D
 Wong Ka Yuet黃家悅5D
 Goh Yuen Ling Joan吳沅凌5E
 Ng Chi Kiu吳子荍5E
Team B - The Journey
Honour Award
Choreography AwardZhang Wai Ying張慧瑩1A
 Chan Nga Yin陳雅燕1B
 Kwan Chung Yan Victoria關頌恩1B
 Tsang Hin Ka Audrey曾憲珈1B
 Chan Wing Lam陳穎琳1C
 Cheng Wan Xin張菀芯2B
 Chuang Hui Hsuan莊蕙瑄2B
 Kwok Yee Ling郭綺鈴3A
 Li Ho Ching李可晴3B
 Kowk Wing Pui郭穎蓓3D
 Chan Tsz Yan陳紫欣4C
 Ip Vanessa Karina Kam Wa葉錦樺4C
 Yeung Yat Nam楊逸藍4D
 Chan Yee Tung陳依彤5B
 Lai Mei Ting黎美鈿5C
Duet - Divergence
Highly Commended AwardKitchell Katrina柯文欣5D
 Goh Yuen Ling Joan吳沅凌5E
Solo - Keep Studying and Be on Fleek
Highly Commended AwardChow Lai Kiu周麗翹5C
13th Hong Kong School DanceSport Championship
Secondary School Section
OverallChampion   
Promotion AwardSecond   
Formation CompetitionGoldLui Long Ying呂朗瑩1B
  Ao Yat Ping Anna區一平1D
  Chan Oi Sze陳愛思2B
  Cai Mingyue蔡明月3A
  Chan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Lee Lok Yee李樂怡3D
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
  Chan Naveen陳諾藍4B
  Leung Po Ting梁溥莛4D
  Wong Tsz Man王子文4C
  Ng Yuen Tung吳苑彤4D
  Yau Nok Lam丘諾琳5A
  Chan Hiu Tung Yo Yo陳曉彤5B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
  Man Sum In Natalie文心言5B
Individual Events
Girls: 15 or under (Open)
SambaSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
Cha Cha ChaSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
 BronzeCai Mingyue蔡明月3A
RumbaBronze (Overall)Chan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
 Gold (Group B)Chan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
 Silver (Group B)Lui Long Ying呂朗瑩1B
  Ao Yat Ping Anna區一平1D
 Bronze (Group A)Cai Mingyue蔡明月3A
  Lee Lok Yee李樂怡3D
Paso DobleSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
JiveBronze (Overall)Chan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
 Silver (Group A)Chan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
 Silver (Group B)Lui Long Ying呂朗瑩1B
  Ao Yat Ping Anna區一平1D
Girls: 15 or under (Championship)
RumbaGoldChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
SambaSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
Cha Cha ChaSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
Paso DobleSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
JiveSilverChan Ka Ying陳嘉瑩3C
  Yeung Cho Yau Betty楊楚柔3D
Girls: 16 or above (Open)
SambaGold (Overall)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
 Bronze (Overall)Leung Po Ting梁溥莛4D
  Yau Nok Lam丘諾琳5A
 Gold (Group A)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
 Silver (Group A)Ng Yuen Tung吳苑彤4D
  Man Sum In Natalie文心言5B
 Bronze (Group A)Khoo Shuk Wa邱淑華5B
  Lee Cheuk Chee Jacey李綽知5E
 Bronze (Group B)Leung Po Ting梁溥莛4D
  Yau Nok Lam丘諾琳5A
Cha Cha ChaSilver (Overall)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
 Gold (Group A)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
 Bronze (Group B)Leung Po Ting梁溥莛4D
  Yau Nok Lam丘諾琳5A
RumbaGold (Overall)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
Paso DobleGold (Overall)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
JiveGold (Overall)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
 Bronze (Group A)Leung Po Ting梁溥莛4D
  Yau Nok Lam丘諾琳5A
 Gold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
Girls: 16 or above (Championship)
SambaGold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
Cha Cha ChaGold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
RumbaGold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
Paso DobleGold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B
JiveGold (Group B)Chan Naveen陳諾藍4B
  Cheung Ho Yan張浩欣5B

 

 

Last revised: February 2018